Välkommen till nätverket som startar i januari 2019