Förteckning över personuppgifter

Enligt lag behöver företagare numera ha en förteckning om alla de uppgifter vi samlar in om våra kunder och varför vi sparar det vi sparar.

Det är jag, Anna Finnborg i egenskap som ägare av företaget Vildkraft, som är ensam ansvarig för de uppgifter jag samlar in.

Uppgifterna som samlas in kommer användas för att kunna skicka ut erbjudanden som jag har inom Vildkraft. Om du anmält dig till någon av mina webkurser kommer också uppgifterna sparas för att kunna skicka ut kursen till dig.

Uppgifter som sparas:

  • Förnamn, efternamn och mail.

Om du köpt någon tjänst eller produkt av mig kommer även den informationen sparas.