Regressionsterapi – hur går det till

Regressioner, eller regressionsterapi, kan gå till på lite olika sätt och ha lite olika syften beroende på vad klienten vill uppnå med hjälp av en regression. Ibland kan någon söka upp mig för att göra en enstaka regression, andra gånger använder jag det som ett verktyg i en terapiprocess som annars mestadels består av samtal.Om vi först bara tittar på själva ordet så är betydelsen av ordet tillbakagång, gå tillbaka eller vända om. I en…

5 kommentarer