video 1 av 3

Skapa medvetenhet kring din prestation

Sammanfattning:

Steg 1 för att bryta dina gamla beteendemönster kring prestation handlar om att medvetandegöra dina mönster och triggers.

Vad innebär det att medvetandegöra?
– bli medveten och börja observera i vilka situationer du presterar
– uppmärksamma dina tankar och känslor när du presterar/inte presterar
– se verkligheten som den är utan att ursäkta eller förklara den
– få förståelse för att beteendet faktiskt går att förändra

Olika sätt för att bli bättre på att medvetandegöra är till exempel att skriva dagbok om det du upplever eller dela dina upplevelser med någon som kan lyssna utan att försöka fixa. Det är när vi börjar sätta ord på saker som vi också blir bättre på att observera och medvetandegöra.

FRÅGOR ATT SVARA PÅ:

– Var är det viktigast för dig att prestera?
– Vad är det värsta som kan hända om du inte skulle prestera?
– Vad skulle andra tycka & tänka om du slutade prestera?