video 2 av 3

Känna & frigöra för att skapa hållbara förändringar

Sammanfattning:

Steg två är att våga KÄNNA de där känslorna som din prestation är en flykt från. Ett av de viktigaste stegen som är lätt att hoppa över för att du tycker du intellektuellt förstår, men att förstå är inte alltid samma sak som att förlösa en känsla.

Om du bara intellektuellt förstår kommer du troligtvis fortsätta upprepa samma situationer om och om igen och fortsätta fly från kärnan i problemet.

Varje gång du väljer att genomleva en känsla istället för att fly eller undvika den så försvinner bitar av mönster du har. Processen och utvecklingen sker stegvis.

Hur kan jag göra för att känna och förlösa mina lagrade smärtpunkter?
– genomleva känslor/känslomässig smärta
– bejaka, känn och se på det du känner i nuet
– befria de förtrycka känslorna och orden/tankarna istället för att gömma undan dem
– öva på att koppla samman och samarbeta mellan känsla och tanke, dvs hjärna och kropp jobbar tillsammans i ditt liv

För att öka din förmåga att känna rekommenderar jag dig precis som i steg 1 att skriva någon form av dagbok, men också meditera och våga stå kvar i de känslor som du brukar undvika. Många gånger ägnar vi väldigt mycket energi och kraft till att göra precis tvärtom, undvika våra känslor.

TIPS PÅ MEDITATIONER:

Här är några meditationer från min Youtube-kanal som kan hjälpa dig frigöra och känna känslor i det här steget.

KÄRLEK & ACCEPTANS:

Den här meditationen bjuder in dig att känna kärlek och acceptans till dig själv och dina känslor. Klicka här.

meditation acceptans
meditation acceptans

LJUS OCH MÖRKER:

Den här meditationen utforskar dina känslor och tankar inför ljus och mörker och bjuder in dig att se saker från flera perspektiv. Klicka här.